فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۰۱
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۲
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۲۹         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۴۵۱ محمدباقر ضعیفی پیوسته
۴۵۲ حمید رضا شیروانی مهدوی پیوسته
۴۵۳ ناهید حسین زاده پیوسته
۴۵۴ سمیه عسگرانی پیوسته
۴۵۵ سعید قرشی پور هروآباد پیوسته
۴۵۶ نجمه محمدی پیوسته
۴۵۷ فاطمه اشقلی فراهانی پیوسته
۴۵۸ محمدرضا خالقی فر پیوسته
۴۵۹ حسین رضاییان بزاز پیوسته
۴۶۰ کامران احمدی پیوسته
۴۶۱ کوروش نوذری پیوسته
۴۶۲ سیدجعفر نظام‌دوست پیوسته
۴۶۳ عیسی اقدامی عربانی پیوسته
۴۶۴ احسان ندایی اسکویی پیوسته
۴۶۵ رضا سرحدی پیوسته
۴۶۶ مریم شاه امیری پیوسته
۴۶۷ فاطمه زینلی‌شعرباف پیوسته
۴۶۸ صدیقه رضاپور پیوسته
۴۶۹ علیرضا زیرک پیوسته
۴۷۰ رضا امرایی پیوسته
۴۷۱ مسعود مهذب پیوسته
۴۷۲ حسین مهراد پیوسته
۴۷۳ عبدالرضا خرمی فر پیوسته
۴۷۴ کیوان اسفرجانی پیوسته
۴۷۵ روح اله علی آبادی پیوسته
۴۷۶ نبی‌الله قنبرزاده‌درزی پیوسته
۴۷۷ سیدناصر افضلی فر پیوسته
۴۷۸ هانیه منصوری فرد پیوسته
۴۷۹ نازیلا دیوانی ویس پیوسته
۴۸۰ مسعود علی محمدی پیوسته
۴۸۱ عطاملک قربان زاده پیوسته
۴۸۲ سید فرشاد فقیهی پیوسته
۴۸۳ سوزان ذوالریاستین پیوسته
۴۸۴ پروانه ایرانمنش پیوسته
۴۸۵ احمد شریعتی پیوسته
۴۸۶ علیرضا محمدیان پورطالاری پیوسته
۴۸۷ وحید دادمهر پیوسته
۴۸۸ نرگس موسوی پیوسته
۴۸۹ شهرام سیدمحمدی پیوسته
۴۹۰ معصومه فداکار برسری پیوسته
۴۹۱ الهام گل افشان پیوسته
۴۹۲ آزاده ابوئی مهریزی پیوسته
۴۹۳ بهرام قربانعلی زاده پیوسته
۴۹۴ مریم قپانوری پیوسته
۴۹۵ مجید آذرنگ پیوسته
۴۹۶ لیدا اکبری پیوسته
۴۹۷ محمد رضا سیفی پیوسته
۴۹۸ حسین رضا یوسف وند پیوسته
۴۹۹ مینا اعوانی پیوسته
۵۰۰ سیده زهره دودمانی پیوسته

صفحه قبلی ... ۷  ۸  ۹   ۱۰   ۱۱  ۱۲  ۱۳  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com