فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۹۵
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۷۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۸۴         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۳۵۱ علی رضا مرادی پیوسته
۳۵۲ رعد چگل پیوسته
۳۵۳ سید سجاد موسوی شیرازی پیوسته
۳۵۴ صدیقه بیگم حسینی پیوسته
۳۵۵ سید حسین هندی پیوسته
۳۵۶ سمانه سادات مرشدی پیوسته
۳۵۷ منا فریدفر پیوسته
۳۵۸ حمزه خانپور لهی پیوسته
۳۵۹ جواد ملائی پیوسته
۳۶۰ هادی رحیمی پیوسته
۳۶۱ حمید نظام دوست پیوسته
۳۶۲ ساهره سیداسماعیلی پیوسته
۳۶۳ محسن یاری فرد پیوسته
۳۶۴ حمدا.. صالحی پیوسته
۳۶۵ کاظم بی تقصیر فدافن پیوسته
۳۶۶ داود پورمحمّد پیوسته
۳۶۷ عبدالحمید طباطبایی فر پیوسته
۳۶۸ روح اله غلامی پیوسته
۳۶۹ سمیه فرجی نافچی پیوسته
۳۷۰ بهزاد خواجوی پیوسته
۳۷۱ یوسف یوسفی پیوسته
۳۷۲ نادر مرشدیان پیوسته
۳۷۳ امین اله واعظ پیوسته
۳۷۴ علیرضا قیوم زاده پیوسته
۳۷۵ حیدر شیخ احمدی پیوسته
۳۷۶ زینب کردی پیوسته
۳۷۷ عباس ابراهیمی علویجه پیوسته
۳۷۸ حسین جعفرزاده پیوسته
۳۷۹ سجاد پارسامهر پیوسته
۳۸۰ غلامرضا هنرآسا پیوسته
۳۸۱ محمد کاظم مویدی پیوسته
۳۸۲ کاوه حقیقی مود پیوسته
۳۸۳ سعید جلالی اسدآبادی پیوسته
۳۸۴ اسماعیل عبدلی نشلجی پیوسته
۳۸۵ شهروز نصیریان پیوسته
۳۸۶ علی واحدی پیوسته
۳۸۷ مریم خضرلو پیوسته
۳۸۸ ناصر زارع دهنوی پیوسته
۳۸۹ حسن اله داغی پیوسته
۳۹۰ احسان طالبیان پیوسته
۳۹۱ روح اله رضوی نژاد پیوسته
۳۹۲ مجید محمدی پیوسته
۳۹۳ فرهاد فضیله پیوسته
۳۹۴ سعید شجاعی پیوسته
۳۹۵ نادر سلحشور پیوسته
۳۹۶ مریم سلیمانی نیا پیوسته
۳۹۷ شیرین رهبر پیوسته
۳۹۸ ابراهیم محمدی منش پیوسته
۳۹۹ محسن خاکزاد پیوسته
۴۰۰ حامی فریدیوسفی پیوسته

صفحه قبلی ... ۵  ۶  ۷   ۸   ۹  ۱۰  ۱۱  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۸ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com