فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۰۱
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۲
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۲۹         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۴۰۱ عاطفه قائمی پیوسته
۴۰۲ بندر آستین چپ پیوسته
۴۰۳ ابراهیم رستم آبادی پیوسته
۴۰۴ مولودسادات عظیمی پیوسته
۴۰۵ علیرضا چناقلو پیوسته
۴۰۶ احمدعلی گلستانه پیوسته
۴۰۷ فائز پورآرین پیوسته
۴۰۸ مهدی عبدی پیوسته
۴۰۹ رضا خرداد پیوسته
۴۱۰ سیدمحمد صانع جهرمی پیوسته
۴۱۱ علی بخشایشی پیوسته
۴۱۲ مهرزاد ساسانپور یزدی پیوسته
۴۱۳ محمد رضا عباسی پیوسته
۴۱۴ فرزانه مومنی پیوسته
۴۱۵ پروین نصیری پیوسته
۴۱۶ مهردخت ساسانپور یزدی پیوسته
۴۱۷ حسن رضایی‌دلفی پیوسته
۴۱۸ زهرا نوربخش حبیب آبادی پیوسته
۴۱۹ فرید تقی نواز پیوسته
۴۲۰ یاور محمدی پیوسته
۴۲۱ کیانوش دینی پیوسته
۴۲۲ محمد حسین زارعی پیوسته
۴۲۳ اسحق صوفی‌املشی پیوسته
۴۲۴ علی آرش رناسی پیوسته
۴۲۵ نیلوفر محتشم‌دولتشاهی پیوسته
۴۲۶ لیلا کریمی پیوسته
۴۲۷ مهدی امیری پیوسته
۴۲۸ مهدی هرزچی پیوسته
۴۲۹ غلامرضا انصاری فر پیوسته
۴۳۰ نرگس بدری پیوسته
۴۳۱ جعفر مزیدی پیوسته
۴۳۲ طاهره خاکی پیوسته
۴۳۳ فائقه سادات سجادیان پیوسته
۴۳۴ لیلا غلامزاده کلیشمی پیوسته
۴۳۵ احمد مهرابی پیوسته
۴۳۶ روح الله شیراوند منجانی پیوسته
۴۳۷ کیوان احمدی پیوسته
۴۳۸ علاالدین سیاحیان جهرمی پیوسته
۴۳۹ اسماعیل پاکیزه پیوسته
۴۴۰ جمال غلامی پیوسته
۴۴۱ مرجانه جعفری فشارکی پیوسته
۴۴۲ محمد ملک جانی پیوسته
۴۴۳ سید علی حسینی منصوری پیوسته
۴۴۴ مجتبی اعلائی پیوسته
۴۴۵ یاشار عزیزیان کلاندرق پیوسته
۴۴۶ علیرضا وفایی صدر پیوسته
۴۴۷ وحید دهقانی پیوسته
۴۴۸ هادی عربی پیوسته
۴۴۹ رشید ریاحی پیوسته
۴۵۰ نرگس گودرزی پیوسته

صفحه قبلی ... ۶  ۷  ۸   ۹   ۱۰  ۱۱  ۱۲  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com