فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۰۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۴۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۵۱ رحیم خباز پیوسته
۵۲ سعید امجدیان پیوسته
۵۳ کیوان احمدی پیوسته
۵۴ اعظم مانی پیوسته
۵۵ علاالدین سیاحیان جهرمی پیوسته
۵۶ فاطمه اشقلی فراهانی پیوسته
۵۷ سعید قرشی پور هروآباد پیوسته
۵۸ غلامرضا انصاری فر پیوسته
۵۹ نرگس بدری پیوسته
۶۰ مهدی عسکری پیوسته
۶۱ لیلا غلامزاده کلیشمی پیوسته
۶۲ عیسی اقدامی عربانی پیوسته
۶۳ مهدی هرزچی پیوسته
۶۴ جمال غلامی پیوسته
۶۵ مرجانه جعفری فشارکی پیوسته
۶۶ سید علی حسینی منصوری پیوسته
۶۷ ساره گلکار پیوسته
۶۸ مجتبی اعلائی پیوسته
۶۹ فائقه سادات سجادیان پیوسته
۷۰ زهرا حسنی پیوسته
۷۱ نیما خسروی پیوسته
۷۲ محمودرضا روحانی پیوسته
۷۳ حسن سیدفرجی پیوسته
۷۴ ناهید ملکی جیرسرایی پیوسته
۷۵ پروانه نظرزاده پیوسته
۷۶ اکبر نصری پیوسته
۷۷ علی داودی پیوسته
۷۸ رحمان نوروزی پیوسته
۷۹ مریم ریاحی پیوسته
۸۰ نصرتعلی وهابزاده پیوسته
۸۱ احمد شیخی پیوسته
۸۲ مریم روشن پیوسته
۸۳ حمیدرضا امامی پور پیوسته
۸۴ هما بیات پیوسته
۸۵ رضا حق شناس پیوسته
۸۶ داود منظوری پیوسته
۸۷ زهره امیدی پیوسته
۸۸ محمد مهدی تهرانچی پیوسته
۸۹ مهدی فقیه نصیری پیوسته
۹۰ فردین تقی زاده پیوسته
۹۱ ابوالقاسم نورمحمدی آبادچی پیوسته
۹۲ بهمن حسین زاده پیوسته
۹۳ هاله کنگرلو پیوسته
۹۴ نسرین خدابخش شهرستانی پیوسته
۹۵ حسین بیگ پور پیوسته
۹۶ پژمان خورشید پیوسته
۹۷ حسین اکبریان شورکایی پیوسته
۹۸ معصومه پنهانی پیوسته
۹۹ حمیدرضا محمدی خشوئی پیوسته
۱۰۰ شیما کاشانی پیوسته

صفحه قبلی  ۱   ۲   ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۴ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com