فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۸۳۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۰         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۰۷۵         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۵۱ وحید زنگانه پیوسته
۵۲ عبدالرحیم بهاروند پیوسته
۵۳ سیامک خادمی پیوسته
۵۴ کیهاندخت کریمی شهری پیوسته
۵۵ سمیه بلباسی پیوسته
۵۶ ابوالفضل میرجلیلی پیوسته
۵۷ وحید میرزایی محمودآبادی پیوسته
۵۸ مهسا مالکی فارسانی پیوسته
۵۹ فرهاد زمانی پیوسته
۶۰ ثریا راغمی آذر پیوسته
۶۱ ابراهیم مددی پیوسته
۶۲ محسن نوبهار پیوسته
۶۳ مریم حسینی پیوسته
۶۴ مجتبی گلشنی قریه علی پیوسته
۶۵ مهدی ملکی پیوسته
۶۶ عبدالرضا خرمی فر پیوسته
۶۷ صدیقه رضاپور پیوسته
۶۸ لیدا اکبری پیوسته
۶۹ حسن رنجبرعسکری پیوسته
۷۰ خدیجه جهانبانی پیوسته
۷۱ بنت الهدی امانت پیوسته
۷۲ فریده شجاعی اکبرآبادی پیوسته
۷۳ چنور اسمعیلی پیوسته
۷۴ بهارک اسلامی پیوسته
۷۵ برهان ارغوانی نیا پیوسته
۷۶ احمد واله پیوسته
۷۷ حامد بخشیان سهی پیوسته
۷۸ فاطمه ابراهیمی پیوسته
۷۹ نعیمه همتی پیوسته
۸۰ حمیده شاهی پیرجل پیوسته
۸۱ محبوبه هوشیار پیوسته
۸۲ مهدی اردیانیان پیوسته
۸۳ محمدحسین توکلی پیوسته
۸۴ سرور مژگان پیوسته
۸۵ محمدعلی طالبیان درزی پیوسته
۸۶ سید امین خرم حسینی پیوسته
۸۷ محمدعلی صادق زاده پیوسته
۸۸ محمدرضا هدایتی پیوسته
۸۹ فرید جواهرزاده پیوسته
۹۰ مسعود کاوش تهرانی پیوسته
۹۱ میثم باقری تاجانی پیوسته
۹۲ خاطره محرمخانی پیوسته
۹۳ اعظم انبارکی پیوسته
۹۴ ندا داداشی قره بلاغ پیوسته
۹۵ اعظم سلیمانی پیوسته
۹۶ رقیه بیک پور پیوسته
۹۷ میترا عموعموها پیوسته
۹۸ آزاده منتظری پیوسته
۹۹ صادق محمدپور لیما پیوسته
۱۰۰ محمد حسین شریف پیوسته

صفحه قبلی  ۱   ۲   ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com