فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۴۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۶۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۶۳         تعداد سایر اعضا: ۱۲

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۵۱ پریسا بخشی وند پیوسته
۵۲ مجتبی شعبان پیوسته
۵۳ پروین شفیعی نیا پیوسته
۵۴ سمیه آسکانی پیوسته
۵۵ حسین مهربان پیوسته
۵۶ داود مهدویان یکتا پیوسته
۵۷ مجید هاشمی پیوسته
۵۸ سمیه بهرامی پیوسته
۵۹ عبدلرحیم پرتوی پیوسته
۶۰ کاوس عباسی پیوسته
۶۱ محبوبه السادات حسینی پیوسته
۶۲ آسیه خادمی پیوسته
۶۳ مژگان قزلی پیوسته
۶۴ فرهاد جعفرپور همدانی پیوسته
۶۵ داود رفیعی کرکوندی پیوسته
۶۶ فاطمه ربانی نیا پیوسته
۶۷ سید حامد پوررحمتی پیوسته
۶۸ سبحان کاظم پور پیوسته
۶۹ سید داود ساداتیان سعدآباد پیوسته
۷۰ ابوالفضل مرادی خانقاهی پیوسته
۷۱ افسانه نباتی پیوسته
۷۲ محمدعلی رئیس زاده پیوسته
۷۳ لادن بدری پیوسته
۷۴ منوچهر علی محمدی پیوسته
۷۵ منا احکان پیوسته
۷۶ سلیمان رسولی پیوسته
۷۷ علی ناصح پیوسته
۷۸ مریم آقازاده پیوسته
۷۹ احسان زاهدی پیوسته
۸۰ صدیقه باقرزاده خیابانی پیوسته
۸۱ فاطمه بدیعیان باغ سیاهی پیوسته
۸۲ بابک صلح جو پیوسته
۸۳ علیرضا دهقانی پیوسته
۸۴ فخرالدین حسینی پیوسته
۸۵ عبدالعلی رحمانی پیوسته
۸۶ حامد هفت برادران پیوسته
۸۷ حسین پروین پیوسته
۸۸ زهرا اعتصامی پیوسته
۸۹ حسین حقی پیوسته
۹۰ سوژا سهیلی پیوسته
۹۱ تکتم مرشدلو پیوسته
۹۲ جواد بهدانی پیوسته
۹۳ سیما دهقان قهفرخی پیوسته
۹۴ زینب کیامهر پیوسته
۹۵ حامد باقری پیوسته
۹۶ رضا محمدی پیوسته
۹۷ فاطمه دارابی نژاد پیوسته
۹۸ فیروز امیری پیوسته
۹۹ رزیتا روزبهانی پیوسته
۱۰۰ نعمت اله هدایتی پیوسته

صفحه قبلی  ۱   ۲   ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحه



حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com