فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۹۵
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۸۰         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۸۳         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۵۱ کاظم رضازاده ساراب پیوسته
۵۲ هادی لوک زاده پیوسته
۵۳ فهیمه فرید شایگان پیوسته
۵۴ مریم شاه امیری پیوسته
۵۵ سیده ربابه میری پیوسته
۵۶ مریم زینلی پیوسته
۵۷ علی اکبر مهمان دوست خواجه داد پیوسته
۵۸ سیده خدیجه علوی پیوسته
۵۹ مجتبی نصیری زرندی پیوسته
۶۰ آسیه یوسف نژاد پیوسته
۶۱ یاسر رجبی پیوسته
۶۲ شیرین عطائی طالبی پیوسته
۶۳ سهیل شریفی پیوسته
۶۴ یاشار عزیزیان کلاندرق پیوسته
۶۵ ساره فروتن پیوسته
۶۶ فاطمه تاجیک پیوسته
۶۷ یاسمن یاسائی مهرجردی پیوسته
۶۸ ژاله سجودی پیوسته
۶۹ لاله موسوی پیوسته
۷۰ صالحه بهشتی پور پیوسته
۷۱ مرتضی اسلام زاده قلیچی پیوسته
۷۲ پروین دهقانی پور پیوسته
۷۳ قربان حسین زاده پیوسته
۷۴ ارسلان فرخی پیوسته
۷۵ مهدی سویزی پیوسته
۷۶ حمزه نخعی مطلق پیوسته
۷۷ محمد گوهری پور پیوسته
۷۸ شقایق مددیان پیوسته
۷۹ الهه السادات ترابی بشکانی پیوسته
۸۰ میثم رضوانی پیوسته
۸۱ مرتضی خطیری یانه سری پیوسته
۸۲ مسعود شکری پیوسته
۸۳ مهدی افشار (سرگلزایی) پیوسته
۸۴ تامارا طلاکش پیوسته
۸۵ ناصر هاتفی کرگان پیوسته
۸۶ وحید دهقانی پیوسته
۸۷ رسول آزمایش پیوسته
۸۸ سحر اسفندیاری زنگ ملک پیوسته
۸۹ هما بیات پیوسته
۹۰ علی کریمی پیوسته
۹۱ نیما خسروی پیوسته
۹۲ پژمان خورشید پیوسته
۹۳ علیرضا درودی پیوسته
۹۴ غزال غفاری پیوسته
۹۵ مهوش زندی پیوسته
۹۶ محمدحسین حکمت شعار پیوسته
۹۷ محمدرضا قهری پیوسته
۹۸ ایرج نیک سرشت پیوسته
۹۹ مهری رحیمی پیوسته
۱۰۰ حسین خسروی پیوسته

صفحه قبلی  ۱   ۲   ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۸ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com