فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۴۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۶۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۶۳         تعداد سایر اعضا: ۱۲

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۵۱ محمدحسین طیرانی‌نجاران پیوسته
۱۵۲ سلیمه کیمیاگر پیوسته
۱۵۳ مهران مشفقی پیوسته
۱۵۴ حسام الدین ارفعی پیوسته
۱۵۵ محمود رضایی‌بالف پیوسته
۱۵۶ احسان ظریفی پیوسته
۱۵۷ هدی آزموده قادیکلایی پیوسته
۱۵۸ نرگس گودرزی پیوسته
۱۵۹ نسیم مالکی پیوسته
۱۶۰ محمدعلی فصیحی آقبلاغ پیوسته
۱۶۱ معصومه یارمحمدی سطری پیوسته
۱۶۲ اکبر جعفری دولاما پیوسته
۱۶۳ رحیم نادرعلی پیوسته
۱۶۴ منصوره باقری‌دربندی پیوسته
۱۶۵ راضیه تقی ابادی پیوسته
۱۶۶ امیر کریمی پیوسته
۱۶۷ بهرام روغنی پیوسته
۱۶۸ محمد رستمی پیوسته
۱۶۹ صفدر حبیبی پیوسته
۱۷۰ محمد زیرک پیوسته
۱۷۱ سعید انصاری فرد پیوسته
۱۷۲ پیوند طاهرپرور پیوسته
۱۷۳ میترا قائمی پیوسته
۱۷۴ محمدرضا عربی پیوسته
۱۷۵ سیده زهره آقامیری پیوسته
۱۷۶ مهدی دهقانی پیوسته
۱۷۷ خدیجه اکبری پیوسته
۱۷۸ حمیدرضا قمی مرزدشتی پیوسته
۱۷۹ نسرین نواب صفا پیوسته
۱۸۰ محمود مهدیان پیوسته
۱۸۱ محبوبه نصرتی پیوسته
۱۸۲ مریم فخفوری پیوسته
۱۸۳ محمود صابونی پیوسته
۱۸۴ رقیه تقوی پیوسته
۱۸۵ رحمت الله سرتیپ زاده پیوسته
۱۸۶ اکرم السادات سفیدگر پیوسته
۱۸۷ محمدرضا خانلری پیوسته
۱۸۸ سیداحمد کتابی پیوسته
۱۸۹ مینا برادران پیوسته
۱۹۰ حسن رئیسیان پیوسته
۱۹۱ فرشاد فرشید پیوسته
۱۹۲ ابراهیم عطاران کاخکی پیوسته
۱۹۳ مسعود جزایری پیوسته
۱۹۴ مجید آرام پیوسته
۱۹۵ سعید رحیمی‌موقر پیوسته
۱۹۶ رامین گلستانیان پیوسته
۱۹۷ اعظم حضرتی پیوسته
۱۹۸ مصطفی همتی پیوسته
۱۹۹ امیر آقاجانی پیوسته
۲۰۰ گیتی ـ رقیه معصومی پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com