فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۹۵
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۷۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۸۴         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۵۱ محمد داود طالب زاده پیوسته
۱۵۲ مرضیه آسوده پیوسته
۱۵۳ ریحان قنبری مقدم دستجردی پیوسته
۱۵۴ یوسف عزیزی پیوسته
۱۵۵ مهدی عباسیان مطلق پیوسته
۱۵۶ فاطمه بازوبند پیوسته
۱۵۷ علی شجاعی باغینی پیوسته
۱۵۸ محمد مهدی یزدان پناه پیوسته
۱۵۹ ریحانه صالح مقدم پیوسته
۱۶۰ صدیقه تیزچنگ پیوسته
۱۶۱ آیدا آرمات پیوسته
۱۶۲ زهرا غلامی پیوسته
۱۶۳ مهدی عشقی پیوسته
۱۶۴ حامد عبدالمالکی پیوسته
۱۶۵ معصومه قاسم خانی پیوسته
۱۶۶ شیما فیاض بخش پیوسته
۱۶۷ فاطمه ردایی پیوسته
۱۶۸ لاله روشن دل پیوسته
۱۶۹ رضا معظمی گودرزی پیوسته
۱۷۰ افسانه بذرافشان پیوسته
۱۷۱ سعید نائیه پیوسته
۱۷۲ سوده زارع پور پیوسته
۱۷۳ فرزاد امیدی پیوسته
۱۷۴ الهام خراط زاده پیوسته
۱۷۵ سیما موذن پیوسته
۱۷۶ فاطمه الماسی فرد پیوسته
۱۷۷ عزیزه علی دوست قطار پیوسته
۱۷۸ بهارک بهمنش پیوسته
۱۷۹ ایمان مطیع پیوسته
۱۸۰ زهرا نوربخش پیوسته
۱۸۱ قاسم نعیمی پیوسته
۱۸۲ آذر تفریحی پیوسته
۱۸۳ مهدی منشی زاده پیوسته
۱۸۴ فاطمه جهانتیغ زاد پیوسته
۱۸۵ مجید محسن زاده گنجی پیوسته
۱۸۶ زهرا سادات حسینی پیوسته
۱۸۷ طه کوهرخی پیوسته
۱۸۸ سید جواد حسینی پیوسته
۱۸۹ سیده مطهره آل یاسین پیوسته
۱۹۰ مهتاب کهیش سرداری پیوسته
۱۹۱ علی پارسافر پیوسته
۱۹۲ نعیمه اولنج پیوسته
۱۹۳ حسین رضایی پیوسته
۱۹۴ مسلم میر پیوسته
۱۹۵ حکیمه محمدحسینی پیوسته
۱۹۶ حامد جعفرزاده پیوسته
۱۹۷ فاطمه فلاحتی پیوسته
۱۹۸ سجاد درخشان پیوسته
۱۹۹ حسین اثناعشری پیوسته
۲۰۰ فاطمه شریفی پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۸ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com