فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۶۲
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۵۴         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۷۷         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۵۱ زهرا غلامی پیوسته
۱۵۲ مهدی عشقی پیوسته
۱۵۳ حامد عبدالمالکی پیوسته
۱۵۴ سیما موذن پیوسته
۱۵۵ فاطمه تاجیک پیوسته
۱۵۶ اعظم ایزدی پیوسته
۱۵۷ مسلم مرادی پیوسته
۱۵۸ محمدباقر رحمانی پیوسته
۱۵۹ مجتبی مکاری بهبهان پیوسته
۱۶۰ فریبرز جهانشاه پیوسته
۱۶۱ رسول مهرنژاد پیوسته
۱۶۲ مرجان رجبی پیوسته
۱۶۳ نادیا محمودی خطیر پیوسته
۱۶۴ فاطمه مشایخی پیوسته
۱۶۵ پروین بیاتی پیوسته
۱۶۶ لاله روشن دل پیوسته
۱۶۷ حامد عباسی پیوسته
۱۶۸ مرتضی نطاق نجفی پیوسته
۱۶۹ ملیحه سادات کاظمی آربا پیوسته
۱۷۰ علیرضا حق بیما پیوسته
۱۷۱ یاسر عبدی پیوسته
۱۷۲ حامد مالکی پیوسته
۱۷۳ سکینه حسین زاده پیوسته
۱۷۴ مسلم میر پیوسته
۱۷۵ شیما فیاض بخش پیوسته
۱۷۶ مرضیه آسوده پیوسته
۱۷۷ ریحان قنبری مقدم دستجردی پیوسته
۱۷۸ یوسف عزیزی پیوسته
۱۷۹ مهدی عباسیان مطلق پیوسته
۱۸۰ مهدی منشی زاده پیوسته
۱۸۱ علیرضا واصل علی پیوسته
۱۸۲ الهام خراط زاده پیوسته
۱۸۳ فاطمه شجاعی باغینی پیوسته
۱۸۴ حکیمه محمدحسینی پیوسته
۱۸۵ حامد جعفرزاده پیوسته
۱۸۶ فاطمه فلاحتی پیوسته
۱۸۷ سجاد درخشان پیوسته
۱۸۸ حسین اثناعشری پیوسته
۱۸۹ پریناز حسین پور پیوسته
۱۹۰ جمال بروستانی پیوسته
۱۹۱ سارا خطیبی پیوسته
۱۹۲ رضا معظمی گودرزی پیوسته
۱۹۳ افسانه بذرافشان پیوسته
۱۹۴ سعید نائیه پیوسته
۱۹۵ سوده زارع پور پیوسته
۱۹۶ فرزاد امیدی پیوسته
۱۹۷ لیلا کیانی پیوسته
۱۹۸ محمد داود طالب زاده پیوسته
۱۹۹ معصومه قاسم خانی پیوسته
۲۰۰ نرگس نیکوفرد پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۶ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com