فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۰۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۴۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۵۱ مریم کعبی پیوسته
۱۵۲ قاسم حسینی پیوسته
۱۵۳ ناهید احمدی پیوسته
۱۵۴ علیرضا حق بیما پیوسته
۱۵۵ نرگس نیکوفرد پیوسته
۱۵۶ مریم زینلی پیوسته
۱۵۷ سهیل خوشبین فر پیوسته
۱۵۸ محمدرضا باسعادت پیوسته
۱۵۹ محمد آریاپور پیوسته
۱۶۰ مجتبی تاجیک پیوسته
۱۶۱ حمید سلوداری پیوسته
۱۶۲ سکینه حسین زاده پیوسته
۱۶۳ رضا نادری پیوسته
۱۶۴ وحید محمدی پیوسته
۱۶۵ فیروزه کریمی مقدم پیوسته
۱۶۶ رحیم لطفی اوریمی پیوسته
۱۶۷ محمدباقر رحمانی پیوسته
۱۶۸ مجتبی مکاری بهبهان پیوسته
۱۶۹ فریبرز جهانشاه پیوسته
۱۷۰ رسول مهرنژاد پیوسته
۱۷۱ فاطمه دباغ کاشانی پیوسته
۱۷۲ علی شجاعی باغینی پیوسته
۱۷۳ مهدی ملایی پیوسته
۱۷۴ معصومه قاسم خانی پیوسته
۱۷۵ سارا خطیبی پیوسته
۱۷۶ سید فرید تقوی پیوسته
۱۷۷ معصومه قناعت زاده پیوسته
۱۷۸ الهام خراشادیزاده پیوسته
۱۷۹ لیلا کیانی پیوسته
۱۸۰ هاجر ابراهیم نجف آبادی پیوسته
۱۸۱ فرزاد امیدی پیوسته
۱۸۲ فاطمه شجاعی باغینی پیوسته
۱۸۳ علیرضا واصل علی پیوسته
۱۸۴ محمد داود طالب زاده پیوسته
۱۸۵ مرضیه آسوده پیوسته
۱۸۶ ریحان قنبری مقدم دستجردی پیوسته
۱۸۷ یوسف عزیزی پیوسته
۱۸۸ سارا داستان پیوسته
۱۸۹ شیما فیاض بخش پیوسته
۱۹۰ اعظم ایزدی پیوسته
۱۹۱ ریحانه صالح مقدم پیوسته
۱۹۲ صدیقه تیزچنگ پیوسته
۱۹۳ آیدا آرمات پیوسته
۱۹۴ زهرا غلامی پیوسته
۱۹۵ مهدی عشقی پیوسته
۱۹۶ فاطمه ردایی پیوسته
۱۹۷ سیما موذن پیوسته
۱۹۸ راضیه اکبری پیوسته
۱۹۹ محمد مهدی یزدان پناه پیوسته
۲۰۰ لاله روشن دل پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۴ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com