فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۸۳۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۰         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۰۷۵         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۰۱ داریوش رستمی فرد پیوسته
۱۰۲ مهدی علی سلطانی پیوسته
۱۰۳ اکرم امینی پیوسته
۱۰۴ محمد نیایی فر پیوسته
۱۰۵ بهنام حق دوست پیوسته
۱۰۶ پونه طیبی پیوسته
۱۰۷ فایق شیخه پیوسته
۱۰۸ صادق باقرآبادی پیوسته
۱۰۹ حسین رمضانی اول پیوسته
۱۱۰ الهام بارانی زاده پیوسته
۱۱۱ گلاره مسیبیان پیوسته
۱۱۲ غلامرضا علیوند پیوسته
۱۱۳ الناز آل ابراهیم دهکردی پیوسته
۱۱۴ فاطمه دولتی پیوسته
۱۱۵ احسان تقی زاده طوسی پیوسته
۱۱۶ سیدکمال الدین سیدیعقوبی پیوسته
۱۱۷ فاطمه پاکباز پیوسته
۱۱۸ محمد مظهری پیوسته
۱۱۹ مجتبی شعبان پیوسته
۱۲۰ یعقوب نعیمی پیوسته
۱۲۱ صدیقه بیگم حسینی پیوسته
۱۲۲ پرستو افتخاری پیوسته
۱۲۳ طیبه شفیعی پیوسته
۱۲۴ دینا ایزدی پیوسته
۱۲۵ مجتبی میرصالحی پیوسته
۱۲۶ شیرین نامجو پیوسته
۱۲۷ حمیده شاکری پور پیوسته
۱۲۸ حسین ستاریان پیوسته
۱۲۹ آمنه اسدپناه پیوسته
۱۳۰ لاله فرهنگ متین پیوسته
۱۳۱ لیلا مجیدی فرد وطن پیوسته
۱۳۲ رحیم نانی پیوسته
۱۳۳ رضا حیدری گزین پیوسته
۱۳۴ علی محمدزاده پیوسته
۱۳۵ آزاده کیخسروی پیوسته
۱۳۶ پویا منشور پیوسته
۱۳۷ سام آزادی پیوسته
۱۳۸ لیلا معارف وند پیوسته
۱۳۹ زهرا شفیعی زاده پیوسته
۱۴۰ اسداله جوع عطا بیرمی پیوسته
۱۴۱ حمید سلطانی لرگانی پیوسته
۱۴۲ رامین زیباسرشت پیوسته
۱۴۳ سبحان طلابی مزرعه نو پیوسته
۱۴۴ مهرانه نعمتی پیوسته
۱۴۵ زهرا رضایی پیوسته
۱۴۶ پیمان طلوعی پیوسته
۱۴۷ سمانه علامه پیوسته
۱۴۸ زهرا سلیمانی پیوسته
۱۴۹ لیلا محمدزاده پیوسته
۱۵۰ محبوبه السادات حسینی پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲   ۳   ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com