فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۴۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۶۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۶۳         تعداد سایر اعضا: ۱۲

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۰۱ احسان باورساد پیوسته
۱۰۲ ملیحه تیموری پیوسته
۱۰۳ محمد احسان راوری پیوسته
۱۰۴ سید محمد جواد رئیس السادات پیوسته
۱۰۵ سونیا قنبری پیوسته
۱۰۶ محسن کوهستانی پیوسته
۱۰۷ محمدناصر مؤذن‌احمدی پیوسته
۱۰۸ زینب انصاری پیوسته
۱۰۹ ماهرخ مقصودی پیوسته
۱۱۰ ناصر پیغمبریان پیوسته
۱۱۱ محمود قرآن نویس پیوسته
۱۱۲ محمود مرادی پیوسته
۱۱۳ منوچهر فرخنده پیوسته
۱۱۴ سمیه سلمانی شیک پیوسته
۱۱۵ محمد تقی سروش پیوسته
۱۱۶ سیدهدایت‌الله رکنی پیوسته
۱۱۷ مهناز جعفری پورقزوینی پیوسته
۱۱۸ محمدعلی شفائی پیوسته
۱۱۹ محمدکاظم توسلی پیوسته
۱۲۰ سید ابراهیم حسینی پیوسته
۱۲۱ رقیه اسدی آقبلاغی پیوسته
۱۲۲ لیلا حسن شاعلی پیوسته
۱۲۳ فرهاد یزدان ستاد پیوسته
۱۲۴ آزاده سادات نعیمی پیوسته
۱۲۵ زهرا عالمی پور پیوسته
۱۲۶ روح الله عبدالوهاب پیوسته
۱۲۷ آزاده حقیقت زاده پیوسته
۱۲۸ فاطمه مقدسی بروجنی پیوسته
۱۲۹ مریم نعمتی پیوسته
۱۳۰ پروین صادقی یامچی پیوسته
۱۳۱ شاهین احمدی پیوسته
۱۳۲ بنین شاکری جویباری پیوسته
۱۳۳ علیرضا صفارزاده پیوسته
۱۳۴ مهدی ملکی پیوسته
۱۳۵ عبدالرضا خرمی فر پیوسته
۱۳۶ صدیقه رضاپور پیوسته
۱۳۷ لیدا اکبری پیوسته
۱۳۸ جعفر خداقلی زاده پیوسته
۱۳۹ فاضل جهانگیری پیوسته
۱۴۰ عبدالسلام سپاهی ملا پیوسته
۱۴۱ راضیه طالبی پیوسته
۱۴۲ محمد سپهری راد پیوسته
۱۴۳ معصومه بیات پیوسته
۱۴۴ سهراب بهنیا پیوسته
۱۴۵ رضا خرداد پیوسته
۱۴۶ شهرام سیدمحمدی پیوسته
۱۴۷ ابوالقاسم عوض پور پیوسته
۱۴۸ حسین تولا پیوسته
۱۴۹ محمدرضا حنطه زاده پیوسته
۱۵۰ سعید برادران دیلمقانی پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲   ۳   ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com