فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۰۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۴۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۰۱ احمد اسدی پیوسته
۱۰۲ ناصر محمدی پور پیوسته
۱۰۳ محسن علیشاهیها پیوسته
۱۰۴ مهدی افشار (سرگلزایی) پیوسته
۱۰۵ علی کریمی پیوسته
۱۰۶ حمزه نخعی مطلق پیوسته
۱۰۷ محمد گوهری پور پیوسته
۱۰۸ رسول آزمایش پیوسته
۱۰۹ الهه السادات ترابی بشکانی پیوسته
۱۱۰ مرتضی اسلام زاده قلیچی پیوسته
۱۱۱ ارسلان فرخی پیوسته
۱۱۲ مسعود شکری پیوسته
۱۱۳ قربان حسین زاده پیوسته
۱۱۴ تامارا طلاکش پیوسته
۱۱۵ ناصر هاتفی کرگان پیوسته
۱۱۶ ساره محمودیان مقدم پیوسته
۱۱۷ شقایق مددیان پیوسته
۱۱۸ سیده خدیجه علوی پیوسته
۱۱۹ سید علیرضا فیروزی فر پیوسته
۱۲۰ مرتضی خطیری یانه سری پیوسته
۱۲۱ محمد رضا ستاره پیوسته
۱۲۲ علیرضا درودی پیوسته
۱۲۳ غزال غفاری پیوسته
۱۲۴ امیر زلتی پیوسته
۱۲۵ محمدحسین حکمت شعار پیوسته
۱۲۶ سحر اسفندیاری زنگ ملک پیوسته
۱۲۷ ایرج نیک سرشت پیوسته
۱۲۸ مهدی سویزی پیوسته
۱۲۹ حسین خسروی پیوسته
۱۳۰ سیده ربابه میری پیوسته
۱۳۱ اعظم السادات طباطبایی پیوسته
۱۳۲ مریم هاشمی پیوسته
۱۳۳ میثم رضوانی پیوسته
۱۳۴ محمدرضا قهری پیوسته
۱۳۵ مهوش زندی پیوسته
۱۳۶ پروین دهقانی پور پیوسته
۱۳۷ مهری رحیمی پیوسته
۱۳۸ حامد مالکی پیوسته
۱۳۹ افشین ارژنگ مهر پیوسته
۱۴۰ پروین بیاتی پیوسته
۱۴۱ مسلم مرادی پیوسته
۱۴۲ حامد عباسی پیوسته
۱۴۳ مرتضی نطاق نجفی پیوسته
۱۴۴ ملیحه سادات کاظمی آربا پیوسته
۱۴۵ نادیا محمودی خطیر پیوسته
۱۴۶ یاسر عبدی پیوسته
۱۴۷ مرجان رجبی پیوسته
۱۴۸ طیبه عباسی پیوسته
۱۴۹ الهام موسوی پیوسته
۱۵۰ فاطمه مشایخی پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲   ۳   ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۴ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com