فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۹۵
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۷۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۸۴         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۰۱ محمد رضا ستاره پیوسته
۱۰۲ اعظم السادات طباطبایی پیوسته
۱۰۳ مریم هاشمی پیوسته
۱۰۴ اعظم مانی پیوسته
۱۰۵ امیر زلتی پیوسته
۱۰۶ روح الله شیراوند منجانی پیوسته
۱۰۷ سید محمد قاضی پیوسته
۱۰۸ محمد نقدی پیوسته
۱۰۹ رضا خانبابایی شوب پیوسته
۱۱۰ محمد امین ذکاوت فطرت پیوسته
۱۱۱ سمانه کیائی پیوسته
۱۱۲ عاطفه قائمی پیوسته
۱۱۳ ساره محمودیان مقدم پیوسته
۱۱۴ مولودسادات عظیمی پیوسته
۱۱۵ ناهید زمانی پیوسته
۱۱۶ رشید ریاحی پیوسته
۱۱۷ محمدباقر ضعیفی پیوسته
۱۱۸ حمید رضا شیروانی مهدوی پیوسته
۱۱۹ ناهید حسین زاده پیوسته
۱۲۰ سمیه عسگرانی پیوسته
۱۲۱ صالح اشرفی پیوسته
۱۲۲ ابراهیم رستم آبادی پیوسته
۱۲۳ سیدمحمد صانع جهرمی پیوسته
۱۲۴ سید علیرضا فیروزی فر پیوسته
۱۲۵ رضا حق شناس پیوسته
۱۲۶ مریم شمس آبادی پیوسته
۱۲۷ علیرضا برادران پیوسته
۱۲۸ سیدمحمدصادق موحد پیوسته
۱۲۹ مجتبی مظاهری پیوسته
۱۳۰ الهام پازوکی قوهه پیوسته
۱۳۱ اکبر محمدزاده پیوسته
۱۳۲ عارف پریز پیوسته
۱۳۳ علی بخشایشی پیوسته
۱۳۴ مهرزاد ساسانپور یزدی پیوسته
۱۳۵ محمد رضا عباسی پیوسته
۱۳۶ فرزانه مومنی پیوسته
۱۳۷ مهدی امیری پیوسته
۱۳۸ مهردخت ساسانپور یزدی پیوسته
۱۳۹ نجمه محمدی پیوسته
۱۴۰ سارا دولت آبادی پیوسته
۱۴۱ علیرضا واصل علی پیوسته
۱۴۲ سارا خطیبی پیوسته
۱۴۳ سید فرید تقوی پیوسته
۱۴۴ معصومه قناعت زاده پیوسته
۱۴۵ الهام خراشادیزاده پیوسته
۱۴۶ سارا داستان پیوسته
۱۴۷ هاجر ابراهیم نجف آبادی پیوسته
۱۴۸ جمال بروستانی پیوسته
۱۴۹ فاطمه شجاعی باغینی پیوسته
۱۵۰ لیلا کیانی پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲   ۳   ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۸ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com