فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۴۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۶۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۶۳         تعداد سایر اعضا: ۱۲

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۰۱ محمود جعفری پیوسته
۲۰۲ حمید عسگریان پیوسته
۲۰۳ حسین بقایی پیوسته
۲۰۴ محمدرضا رشیدیان وزیری پیوسته
۲۰۵ مریم قاسم نژاد بافنده پیوسته
۲۰۶ احمد مهرآمیز پیوسته
۲۰۷ مریم نصیری پیوسته
۲۰۸ شهرام کاظمی پیوسته
۲۰۹ ابراهیم محمدی رازی پیوسته
۲۱۰ سعیده صادقیان پیوسته
۲۱۱ محمدمهدی محمدی پیوسته
۲۱۲ سودابه نوری جویباری پیوسته
۲۱۳ کاوس میرعباس زاده پیوسته
۲۱۴ فرامرز اسمعیلی سراجی پیوسته
۲۱۵ خسرو بنام پیوسته
۲۱۶ سبیکه قاسمی پیوسته
۲۱۷ زینب بخشی پور پیوسته
۲۱۸ کورش جاویدان پیوسته
۲۱۹ مریم مالمیر پیوسته
۲۲۰ محمدصادق زعفرانی پیوسته
۲۲۱ محمدتقی بحرینی‌طوسی پیوسته
۲۲۲ زهره صفری پیوسته
۲۲۳ آرزو دهمرده پیوسته
۲۲۴ وحید رضا عرفان مهر پیوسته
۲۲۵ محمد چهارسوقی پیوسته
۲۲۶ محسن خردمند سعدی پیوسته
۲۲۷ محمد نیکوصفت پیوسته
۲۲۸ مرتضی مغیثی پیوسته
۲۲۹ اردشیر رابعی پیوسته
۲۳۰ فاطمه اخیانی پیوسته
۲۳۱ بهرام مشحون پیوسته
۲۳۲ امید غفارپسند پیوسته
۲۳۳ محدثه عباس نژاد پیوسته
۲۳۴ مرضیه پریشانی پیوسته
۲۳۵ عباسعلی سندگل‌نظامی پیوسته
۲۳۶ سیدمحمدتقی هاشمی‌نکو پیوسته
۲۳۷ بهنام نیکوبخت پیوسته
۲۳۸ فیروز آرش پیوسته
۲۳۹ علی واحدی پیوسته
۲۴۰ مجید مجتهدزاده لاریجانی پیوسته
۲۴۱ فاطمه راضی آستارایی پیوسته
۲۴۲ علیرضا کریمیان پیوسته
۲۴۳ امیرارشیا محمودی پیوسته
۲۴۴ محمدرضا فروزش فرد پیوسته
۲۴۵ مهرداد پناهی‌مقدم پیوسته
۲۴۶ ناهید یوسفیان‌مطلق پیوسته
۲۴۷ مهران کاردر پیوسته
۲۴۸ منصوره تاتاری پیوسته
۲۴۹ علیرضا بهرامپور پیوسته
۲۵۰ مهین‌دخت مدرس‌زاده‌رحمانی پیوسته

صفحه قبلی ... ۲  ۳  ۴   ۵   ۶  ۷  ۸  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com