فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۰۱
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۲
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۲۹         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۰۱ هدایت پورآسیاب پیوسته
۱۰۲ صفدر زارع‌حسین‌آبادی پیوسته
۱۰۳ توفیق شرفبافی پیوسته
۱۰۴ سیدمحمدرضا سادات‌حسینی پیوسته
۱۰۵ مانیا ملکی پیوسته
۱۰۶ فرهاد زمانی پیوسته
۱۰۷ محمدمهدی سلطان‌زاده‌درجزی پیوسته
۱۰۸ غلامرضا جعفری پیوسته
۱۰۹ محمد امیری پیوسته
۱۱۰ خدیجه جهانبانی پیوسته
۱۱۱ وحید میرزایی محمودآبادی پیوسته
۱۱۲ سروش حاصلی پیوسته
۱۱۳ مجید ریاضیات پیوسته
۱۱۴ سمیه بلباسی پیوسته
۱۱۵ نادیا محمودی خطیر پیوسته
۱۱۶ علی محمد نوریان پیوسته
۱۱۷ غلامعلی منصوری پیوسته
۱۱۸ رضا افضل زاده پیوسته
۱۱۹ حمید مرعشی پیوسته
۱۲۰ فاطمه مشایخی پیوسته
۱۲۱ علی بیات پیوسته
۱۲۲ علیرضا بدخشان پیوسته
۱۲۳ فاطمه رفیقی پیوسته
۱۲۴ مریم کعبی پیوسته
۱۲۵ محمود محسنی‌مقدم پیوسته
۱۲۶ قاسم حسینی پیوسته
۱۲۷ مانی علوی پیوسته
۱۲۸ مهدی ملایی پیوسته
۱۲۹ شهاب شیبانی پیوسته
۱۳۰ فرامرز عمانیان پیوسته
۱۳۱ افشین ارژنگ مهر پیوسته
۱۳۲ فروغ ناصری پیوسته
۱۳۳ شهاب ذوالریاستین پیوسته
۱۳۴ جهانگیر پیام‌آرا پیوسته
۱۳۵ صدیقه دلدار پیوسته
۱۳۶ ملیحه سادات کاظمی آربا پیوسته
۱۳۷ محمدصادق ذبیحی پیوسته
۱۳۸ امیرهوشنگ زمردیان پیوسته
۱۳۹ سکینه حسین زاده پیوسته
۱۴۰ پروین بیاتی پیوسته
۱۴۱ مسلم مرادی پیوسته
۱۴۲ حسین امام پیوسته
۱۴۳ مرتضی صبا پیوسته
۱۴۴ خسرو خسروی پیوسته
۱۴۵ مرتضی نطاق نجفی پیوسته
۱۴۶ فریدون قاضی‌مرادی پیوسته
۱۴۷ محبوبه بلالی پیوسته
۱۴۸ علیرضا حق بیما پیوسته
۱۴۹ یاسر عبدی پیوسته
۱۵۰ ایرج جلالپور پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲   ۳   ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com