فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۷۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۸۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۳         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۰۱ مصطفی همتی پیوسته
۲۰۲ رحمت الله سرتیپ زاده پیوسته
۲۰۳ گیتی ـ رقیه معصومی پیوسته
۲۰۴ محمود جعفری پیوسته
۲۰۵ حمید عسگریان پیوسته
۲۰۶ حسین بقایی پیوسته
۲۰۷ احمد مهرآمیز پیوسته
۲۰۸ محمدرضا رشیدیان وزیری پیوسته
۲۰۹ مریم قاسم نژاد بافنده پیوسته
۲۱۰ نسرین نواب صفا پیوسته
۲۱۱ مجید آرام پیوسته
۲۱۲ بهنام نیکوبخت پیوسته
۲۱۳ محمدعلی رئیس زاده پیوسته
۲۱۴ اعظم رحمتی نژاد پیوسته
۲۱۵ کورش جاویدان پیوسته
۲۱۶ محمد چهارسوقی پیوسته
۲۱۷ آرزو دهمرده پیوسته
۲۱۸ محمدصادق زعفرانی پیوسته
۲۱۹ خسرو بنام پیوسته
۲۲۰ محمدتقی بحرینی‌طوسی پیوسته
۲۲۱ سبیکه قاسمی پیوسته
۲۲۲ زینب بخشی پور پیوسته
۲۲۳ فرامرز اسمعیلی سراجی پیوسته
۲۲۴ مریم مالمیر پیوسته
۲۲۵ محمد نظری پیوسته
۲۲۶ مرتضی مغیثی پیوسته
۲۲۷ بهرام مشحون پیوسته
۲۲۸ وحید رضا عرفان مهر پیوسته
۲۲۹ سودابه نوری جویباری پیوسته
۲۳۰ محسن خردمند سعدی پیوسته
۲۳۱ محمد نیکوصفت پیوسته
۲۳۲ اردشیر رابعی پیوسته
۲۳۳ فاطمه اخیانی پیوسته
۲۳۴ امید غفارپسند پیوسته
۲۳۵ عباسعلی سندگل‌نظامی پیوسته
۲۳۶ محدثه عباس نژاد پیوسته
۲۳۷ زهره صفری پیوسته
۲۳۸ محمدرضا فروزش فرد پیوسته
۲۳۹ مجید مجتهدزاده لاریجانی پیوسته
۲۴۰ سپیده رشوندآوه پیوسته
۲۴۱ بی بی زهرا نقیبی سیستانی پیوسته
۲۴۲ امیرارشیا محمودی پیوسته
۲۴۳ محمود ذوالفقاری پیوسته
۲۴۴ مهرداد پناهی‌مقدم پیوسته
۲۴۵ ناهید یوسفیان‌مطلق پیوسته
۲۴۶ مهران کاردر پیوسته
۲۴۷ مهین‌دخت مدرس‌زاده‌رحمانی پیوسته
۲۴۸ فیروز آرش پیوسته
۲۴۹ نادر صبح خیز وایقان پیوسته
۲۵۰ علیرضا کریمیان پیوسته

صفحه قبلی ... ۲  ۳  ۴   ۵   ۶  ۷  ۸  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com