فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۵۰۸
تعداد اعضای پیوسته: ۲۳۳۲         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۴
تعداد اعضای دانشجویی: ۷۸۷۶         تعداد سایر اعضا: ۶

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۰۱ جواد بهدانی پیوسته
۲۰۲ سانلی ابراهیمی پورفایز پیوسته
۲۰۳ سیدمهدی گلستان‌هاشمی پیوسته
۲۰۴ حمیدرضا فلاح پیوسته
۲۰۵ زینب هاشمی پیوسته
۲۰۶ داود مهدویان یکتا پیوسته
۲۰۷ مجید هاشمی پیوسته
۲۰۸ سعید پاک طینت مهدی آبادی پیوسته
۲۰۹ سید محمد جواد رئیس السادات پیوسته
۲۱۰ تکتم مرشدلو پیوسته
۲۱۱ علیرضا صفارزاده پیوسته
۲۱۲ ابوالقاسم عوض پور پیوسته
۲۱۳ زهرا اعتصامی پیوسته
۲۱۴ حسین تولا پیوسته
۲۱۵ حسین حقی پیوسته
۲۱۶ محمدرضا حنطه زاده پیوسته
۲۱۷ سعید برادران دیلمقانی پیوسته
۲۱۸ محمدحسین طیرانی‌نجاران پیوسته
۲۱۹ سلیمه کیمیاگر پیوسته
۲۲۰ مهناز جعفری پورقزوینی پیوسته
۲۲۱ لیلا محمدزاده پیوسته
۲۲۲ کاوس عباسی پیوسته
۲۲۳ حسام الدین ارفعی پیوسته
۲۲۴ محمود رضایی‌بالف پیوسته
۲۲۵ ماهرخ مقصودی پیوسته
۲۲۶ سیما دهقان قهفرخی پیوسته
۲۲۷ صدیقه باقرزاده خیابانی پیوسته
۲۲۸ حامد باقری پیوسته
۲۲۹ رضا محمدی پیوسته
۲۳۰ ناصر پیغمبریان پیوسته
۲۳۱ محمود قرآن نویس پیوسته
۲۳۲ مهران مشفقی پیوسته
۲۳۳ رامین گلستانیان پیوسته
۲۳۴ سمیه بهرامی پیوسته
۲۳۵ کریم قربانی پیوسته
۲۳۶ مریم حسنوند پیوسته
۲۳۷ افشین حیدری پیوسته
۲۳۸ شهرام سلیمانی پیوسته
۲۳۹ زهرا قلعه نوی پیوسته
۲۴۰ مسعود جزایری پیوسته
۲۴۱ مجید آرام پیوسته
۲۴۲ سعید رحیمی‌موقر پیوسته
۲۴۳ عثمان خال لی پور غراوی پیوسته
۲۴۴ رضا شکوری پیوسته
۲۴۵ ابراهیم عطاران کاخکی پیوسته
۲۴۶ محمدمهدی محمدی پیوسته
۲۴۷ حمید شهیدی پیوسته
۲۴۸ مصطفی همتی پیوسته
۲۴۹ محمدباقر صادقی پیوسته
۲۵۰ ایراندخت پارسابد پیوسته

صفحه قبلی ... ۲  ۳  ۴   ۵   ۶  ۷  ۸  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۱ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com