فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۹۱
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۷۸         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۸۱         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۰۱ پریناز حسین پور پیوسته
۲۰۲ مجید محسن زاده گنجی پیوسته
۲۰۳ حسین رضایی پیوسته
۲۰۴ رضوان جلالی پیوسته
۲۰۵ نرجس خاتون خاکساران پیوسته
۲۰۶ مریم دبستانی پیوسته
۲۰۷ سجاد حمره پیوسته
۲۰۸ علیرضا نورمندی پور پیوسته
۲۰۹ مهدی ملایی پیوسته
۲۱۰ حسین اثناعشری پیوسته
۲۱۱ حسین مهری دهنوی پیوسته
۲۱۲ مینا اعوانی پیوسته
۲۱۳ سیده زهره دودمانی پیوسته
۲۱۴ مرضیه عسکری پیوسته
۲۱۵ علیرضا زیرک پیوسته
۲۱۶ نجمه عسکری پیوسته
۲۱۷ هانیه منصوری فرد پیوسته
۲۱۸ وحید محمدی پیوسته
۲۱۹ سید فرشاد فقیهی پیوسته
۲۲۰ مجید آذرنگ پیوسته
۲۲۱ رضا صفری سیچانی پیوسته
۲۲۲ حسن پهلوانی پیوسته
۲۲۳ مریم مستاجران پیوسته
۲۲۴ پریسا یحیایی پیوسته
۲۲۵ قاسم رضایی پیوسته
۲۲۶ مهتاب طلایی فاقلو پیوسته
۲۲۷ مسعود علی محمدی پیوسته
۲۲۸ محمد رضا شجاعی پیوسته
۲۲۹ زهرا حسنی پیوسته
۲۳۰ صالح اشرفی پیوسته
۲۳۱ الهه نحوی فرد پیوسته
۲۳۲ مهرزاد اشرف پور پیوسته
۲۳۳ امیر حسینی پیوسته
۲۳۴ محمد اسماعیل پور پیوسته
۲۳۵ حسین رضا یوسف وند پیوسته
۲۳۶ علی رستم نژادی پیوسته
۲۳۷ محمد رضا سیفی پیوسته
۲۳۸ نفیسه شریفی پیوسته
۲۳۹ پروانه ایرانمنش پیوسته
۲۴۰ تهمینه دانشور پیوسته
۲۴۱ الهام گل افشان پیوسته
۲۴۲ بهرام قربانعلی زاده پیوسته
۲۴۳ مهدیه صدر آرا پیوسته
۲۴۴ راضیه اکبری پیوسته
۲۴۵ روح اله تقوی مندی پیوسته
۲۴۶ یاسر عبدی پیوسته
۲۴۷ داود جعفری پیوسته
۲۴۸ سکینه حسین زاده پیوسته
۲۴۹ پروین بیاتی پیوسته
۲۵۰ مسلم مرادی پیوسته

صفحه قبلی ... ۲  ۳  ۴   ۵   ۶  ۷  ۸  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۸ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com