فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۱۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۶۷         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۱۶         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۳۰۱ سیما قاسمی پیوسته
۳۰۲ فرنود قهرودی قمصری پیوسته
۳۰۳ احمد فلاح‌شیرازی پیوسته
۳۰۴ امید اخوان اشرفیه پیوسته
۳۰۵ احمد پوست فروش پیوسته
۳۰۶ نرگس فتحعلیان پیوسته
۳۰۷ ملیحه مرتضی پور پیوسته
۳۰۸ سید مجید صابری فتحی پیوسته
۳۰۹ حسین زاهد پیوسته
۳۱۰ عباس قاسمی زادشاه ویرفرد پیوسته
۳۱۱ سمیه محبی نودز پیوسته
۳۱۲ وحید کریمی پور پیوسته
۳۱۳ سیدمهدی شریفی‌کلهرودی پیوسته
۳۱۴ سپیده رشوندآوه پیوسته
۳۱۵ سامین عسگری فر پیوسته
۳۱۶ حمیدرضا محمدی خالصی فرد پیوسته
۳۱۷ سهیلا عبدالهی پیوسته
۳۱۸ محمود ذوالفقاری پیوسته
۳۱۹ محمدصادق ناصری پیوسته
۳۲۰ ناصر مسلم‌زاده پیوسته
۳۲۱ فاطمه راضی آستارایی پیوسته
۳۲۲ علیرضا کریمیان پیوسته
۳۲۳ وحید عامری سیاهویی پیوسته
۳۲۴ محمدرضا فروزش فرد پیوسته
۳۲۵ بیژن دزفولی‌ارجمندی پیوسته
۳۲۶ عبدالجواد نوین روز پیوسته
۳۲۷ منصوره تاتاری پیوسته
۳۲۸ فرشته پاکروان پیوسته
۳۲۹ سید شهاب الدین شهیدی شادکام پیوسته
۳۳۰ بی بی زهرا نقیبی سیستانی پیوسته
۳۳۱ محمد احسان راوری پیوسته
۳۳۲ فاطمه بهزادی پیوسته
۳۳۳ صدیقه باقرزاده خیابانی پیوسته
۳۳۴ حامد باقری پیوسته
۳۳۵ رضا محمدی پیوسته
۳۳۶ علیرضا سبحانی پیوسته
۳۳۷ محمدمهدی باقری محققی پیوسته
۳۳۸ فاطمه دارابی نژاد پیوسته
۳۳۹ فیروز امیری پیوسته
۳۴۰ رزیتا روزبهانی پیوسته
۳۴۱ نعمت اله هدایتی پیوسته
۳۴۲ احسان باورساد پیوسته
۳۴۳ فیروز آرش پیوسته
۳۴۴ ملیحه تیموری پیوسته
۳۴۵ مهین‌دخت مدرس‌زاده‌رحمانی پیوسته
۳۴۶ سید محمد جواد رئیس السادات پیوسته
۳۴۷ سید حامد پوررحمتی پیوسته
۳۴۸ زینب کیامهر پیوسته
۳۴۹ حسین صدیق‌پور پیوسته
۳۵۰ جواد بهدانی پیوسته

صفحه قبلی ... ۴  ۵  ۶   ۷   ۸  ۹  ۱۰  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com