فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۵۹۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۳۸۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۶
تعداد اعضای دانشجویی: ۷۹۰۸         تعداد سایر اعضا: ۶

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۳۵۱ عباسعلی سندگل‌نظامی پیوسته
۳۵۲ محمد عطازاده پیوسته
۳۵۳ فرهنگ لران پیوسته
۳۵۴ قاسم انصاری پور پیوسته
۳۵۵ سمانه سادات مرشدی پیوسته
۳۵۶ زینب رضایی پیوسته
۳۵۷ تامارا طلاکش پیوسته
۳۵۸ امیرحسین فرهبد پیوسته
۳۵۹ منا فریدفر پیوسته
۳۶۰ علی‌اکبر غفاری پیوسته
۳۶۱ سیدمحمدتقی هاشمی‌نکو پیوسته
۳۶۲ ناصر هاتفی کرگان پیوسته
۳۶۳ فرخ رضائی باوندپوری پیوسته
۳۶۴ سید صدرالدین آرامیده پیوسته
۳۶۵ مسعود مهذب پیوسته
۳۶۶ نرجس السادات طباطبائی عقدا پیوسته
۳۶۷ حسین مهراد پیوسته
۳۶۸ فرهاد توکلی پیوسته
۳۶۹ مهدی آتشی پیوسته
۳۷۰ میثم محمدی دادکان پیوسته
۳۷۱ حجت اله خواجه صالحانی پیوسته
۳۷۲ احمد شریعتی پیوسته
۳۷۳ مهرانگیز کریم نژاد پیوسته
۳۷۴ بهرام مشحون پیوسته
۳۷۵ مرتضی مغیثی پیوسته
۳۷۶ مریم کریمی پیوسته
۳۷۷ فاطمه عبدی پیوسته
۳۷۸ سمیه حسن آبادی پیوسته
۳۷۹ عطاملک قربان زاده پیوسته
۳۸۰ عباس شیخ انصاری پیوسته
۳۸۱ فاطمه گنجعلی پیوسته
۳۸۲ کیوان اسفرجانی پیوسته
۳۸۳ محمدحسن رضایی پیوسته
۳۸۴ کاظم بی تقصیر فدافن پیوسته
۳۸۵ امید کوکبی پیوسته
۳۸۶ معراج رجائی پیوسته
۳۸۷ سید وحید موسوی پیوسته
۳۸۸ نادر دانشفر پیوسته
۳۸۹ احمد رفیعی نیا پیوسته
۳۹۰ سعید حدادی پیوسته
۳۹۱ سعید انصاری پیوسته
۳۹۲ مهدی شهرکی پور پیوسته
۳۹۳ شاکر حاجتی پیوسته
۳۹۴ حمزه خانپور لهی پیوسته
۳۹۵ اسماعیل عبدلی نشلجی پیوسته
۳۹۶ زینب خلیلیان پیوسته
۳۹۷ سید علی طباطبایی زاده پیوسته
۳۹۸ سجاد آقاپور پیوسته
۳۹۹ طیب کاکاوند پیوسته
۴۰۰ سیدناصر افضلی فر پیوسته

صفحه قبلی ... ۵  ۶  ۷   ۸   ۹  ۱۰  ۱۱  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۲ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com