فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۷۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۸۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۳         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۵۱ مرضیه پریشانی پیوسته
۲۵۲ علیرضا سبحانی پیوسته
۲۵۳ محمدمهدی باقری محققی پیوسته
۲۵۴ محمد محمودی پیوسته
۲۵۵ منصوره تاتاری پیوسته
۲۵۶ فرشته پاکروان پیوسته
۲۵۷ حسین صدیق‌پور پیوسته
۲۵۸ هوشنگ عراقی پیوسته
۲۵۹ سهیلا عبدالهی پیوسته
۲۶۰ سامین عسگری فر پیوسته
۲۶۱ حسن کاتوزیان پیوسته
۲۶۲ علیرضا بهرامپور پیوسته
۲۶۳ فاطمه راضی آستارایی پیوسته
۲۶۴ محسن باقری پیوسته
۲۶۵ سمیرا حسن شاهی پیوسته
۲۶۶ علیرضا وجدانی نقره ئیان پیوسته
۲۶۷ فاطمه احمدی کلاته احمد پیوسته
۲۶۸ مجید نعیم یاوری پیوسته
۲۶۹ یوسف هاتفی پیوسته
۲۷۰ رستم مرادیان پیوسته
۲۷۱ آذر امین‌زاده پیوسته
۲۷۲ عباس قاسمی زادشاه ویرفرد پیوسته
۲۷۳ محمد فدوی مزینانی پیوسته
۲۷۴ وحید کریمی پور پیوسته
۲۷۵ سیدمحمدتقی هاشمی‌نکو پیوسته
۲۷۶ جواد رحمت آبادی ثانی پیوسته
۲۷۷ سعید ملایی پیوسته
۲۷۸ حمیدرضا محمدی خالصی فرد پیوسته
۲۷۹ احمد فلاح‌شیرازی پیوسته
۲۸۰ محمدصادق ناصری پیوسته
۲۸۱ طیبه بحرینی نژاد پیوسته
۲۸۲ ناصر مسلم‌زاده پیوسته
۲۸۳ وحید عامری سیاهویی پیوسته
۲۸۴ بیژن دزفولی‌ارجمندی پیوسته
۲۸۵ شهریار ملکی پیوسته
۲۸۶ سید حسن صابری پیوسته
۲۸۷ فاطمه گنجعلی پیوسته
۲۸۸ طیبه محمدیان کوشالی پیوسته
۲۸۹ سیدمهدی شریفی‌کلهرودی پیوسته
۲۹۰ مهدی رفیعیان نجف ابادی پیوسته
۲۹۱ سمیه محبی نودز پیوسته
۲۹۲ ناصر کلانتر نیستانکی پیوسته
۲۹۳ محمدرضا جعفری پیوسته
۲۹۴ مهناز پورعباس پیوسته
۲۹۵ علی اصغر خرمی پیوسته
۲۹۶ امید اخوان اشرفیه پیوسته
۲۹۷ سیده فاطمه ابراهیم نژاد پیوسته
۲۹۸ ندا صدوقی پیوسته
۲۹۹ سمیرا شعیبی محسن ابادی پیوسته
۳۰۰ علی اصغر شکری پیوسته

صفحه قبلی ... ۳  ۴  ۵   ۶   ۷  ۸  ۹  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com